Deelnemersaantal

Het definitief aantal deelnemers moet ten laatste 14 dagen voor de activiteit doorgestuurd worden per mail (reply op eerdere mails van Oenanthe of naar info@oenanthe.be).
Je betaalt de minimumprijs per groep/monitor (tenzij anders afgesproken). Voor de shootingactiviteiten is de minimumprijs gebaseerd op 10 deelnemers. Daarboven betaal je een prijs per persoon.

Annulatie

De klant kan ten allen tijde het contract gedeeltelijk of geheel verbreken. De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van afzeggen: tot en met 15 dagen voor de activiteit: 25% van de totale som; minder dan 15 dagen voor de activiteit: 50% van de totale som. De organisatie behoudt het recht om, in geval van buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden, materiaalbreuk, …), de activiteiten te annuleren of om de activiteiten in samenspraak met de klant te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.

Respect

Elke deelnemer dient respect te hebben voor de natuur, omgeving,… en houdt zich aan de richtlijnen en eisen van Oenanthe bvba en zijn begeleiders. Bij ernstige overtredingen/wangedrag kunnen deelnemers uit de activiteit gezet worden zonder dat deze aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

Minimumeisen

De deelnemers moeten geen ervaring en/of voorkennis hebben, maar zijn wel fysiek in staat om te sporten/bewegen (verkeren in normale lichamelijke gezondheid). Ze worden gemotiveerd maar niet verplicht deel te nemen. Elk lichamelijk ongemak (ziekt, allergie,…) dat invloed kan hebben op de uitvoering van een activiteit, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf worden doorgegeven.

Verantwoordelijkheid

Oenanthe zorgt voor de algemene organisatie en is verantwoordelijk voor een veilige en professionele begeleiding van de activiteiten. U kan ons uw indrukken, suggesties of eventuele klachten schriftelijk meedelen. De leerkrachten/ verantwoordelijken van de school/jongerengroep (bijzondere jeugdzorg, jeugdwerk, jeugdverenigingen) worden gevraagd bij de groep te blijven tijdens de activiteiten. Oenanthemonitoren zijn niet verantwoordelijk voor middagtoezicht of toezicht tijdens pauzes!

Aansprakelijkheid

Oenanthe bvba en zijn begeleiders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor: diefstal of verloren materiaal van de deelnemers; elke schade berokkend aan de deelnemer(s) door een andere deelnemer of derden; schade door het niet naleven van de veiligheidsregels en instructies meegedeeld door Oenanthe en/of zijn begeleiders. Alle onkosten aan accommodatie of materiaal dat door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld wordt, dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden.

Verzekering

Oenanthe bvba is in zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd bij Allianz (polisgegevens beschikbaar op aanvraag). Dit zowel voor zijn uitbating als voor de beroepsaansprakelijkheid van zijn monitoren. De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers onderling is niet gedekt door deze polis en een persoonlijke ongevallenverzekering is niet voorzien.

OENANTHE BVBA
Knokstraat 3
8570 Vichte
Btw be 0860 873 020

Bureaus
Pieter Busschaertstraat 7a Vichte

Hugo:
0497/838054
Groepen en scholen Jorg:
0498/746095
Events, bedrijven en kampen Olivier:
0470/037526

info@oenanthe.be