Langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk ligt op 5 km van de E17 een imposante industriële site. Zoals de naam Transfo aangeeft, werd hier ooit op grote schaal steenkool getransformeerd in elektriciteit en stroom. Het energieverhaal zit dan ook in het DNA van deze site. Daarom maakt Transfo de overgang van verleden naar toekomst en wordt de site uitgebouwd tot een toonaangevend kennis- en belevingscentrum.

… Van stookolietank tot duiktank

Op de transfosite bevind zicht een uniek project. Een stookolietank kreeg een herbestemming als duiktank. De stookolietank bleef langs de buitenkant ongewijzigd. Binnenin deze dank werd een duiktank realiseerd van 15m diep.