Onze shooting activiteiten gaan door in, om en rond de unieke industriegebouwen op de oude elektriciteitscentrale ‘Transfo’ Zwevegem. Bij onze sessies wordt de groep in 2 teams verdeeld, die het opnemen tegen elkaar. Daarbij houden we rekening met maximaal 24 deelnemers, vanaf 25 deelnemers opteren we om op te splitsen in meerdere teams. Dat kan al dan niet in een toernooivorm worden georganiseerd met 3 teams, waarbij er telkens 1 team pauzeert OF (enkel bij lasershoot) kunnen we de groep verdelen in 4 teams en wordt er ter gelijke tijd op 2 terreinen gespeeld.